Sledujte nás na Facebooku!

březen 2020

Husitské muzeum – Galerie Ambit

nám. Mikuláše z Husi 44

www.husitskemuzeum.cz

 

do 15. 3. 2020

100 let skautingu v Táboře

Výstava 100 let skautingu v Táboře zachycuje důležité historické okamžiky místního skautského spolku.  K shlédnutí na ní budou unikátní dobové dokumenty a materiály, prapory, historické kroje, programové prvky a množství fotografií z činnosti. Významný prostor bude věnován novodobé historii a současnému dění ve středisku Kalich Tábor.

 

26. 3. – 18. 5. 2020

Teodor Buzu – Doteky času

Velká dvojvýstava k životnímu jubileu táborského umělce s moldavskými kořeny

Galerie Ambit – malba na hedvábí a na porcelán
Galerie U Radnice – obrazy a kresby

Vernisáž 25. března: 17:00 Galerie Ambit – prezentace katalogu, úvodní slovo pronese Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. ředitel Husitského muzea, 18:00 Galerie U Radnice – o autorovi promluví Mgr. Vít Vavřinec Pavlík, předseda Asociace jihočeských výtvarníků, následuje koncert: Claudia Cervenca – zpěv, Nicolas Simion – saxofon, klarinet
www.claudiacervenca.comwww.nicolassimion.com

Komentovaná prohlídka 4. 4. 2020 v 15.00  Galerie Ambit, v 16.00 Galerie u Radnice
Komentovaná prohlídka pro školy 29. 4. 2020 v 9.00 Galerie Ambit, v 10.00 Galerie u Radnice
Mezinárodní den muzeí a galerií 18. 5. 2020 od 16.00 v Galerie u Radnice, v 17.00 v Galerii Ambit prezentace knihy Lumír Slabý – V prostoru nad hvězdami  

exteriérová výstava Tábor 1420/2020

23. 3. – 31. 10. 2020

Exteriérová výstava pořádaná při příležitosti 600. výročí založení Tábora ve spolupráci Města Tábora a Husitského muzea v Táboře připomene 600 let jeho bohaté historie. Jednotlivá zastavení budou reflektovat vždy jedno století a budou opět rozmístěna na několika místech po městě: Husovo, Masarykovo, Křižíkovo, Tržní, Žižkovo náměstí a na náměstí Mikuláše z Husi. Součástí panelů je tentokrát i dětská linka s Honzíkem a sovičkou. Kromě toho je přichystána ještě hrací karta a pozvánka na zajímavá místa v okolí výstavních panelů.

Finanční podpora Ministerstva kultury České republiky.

Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem.

Městská knihovna

Jiráskova 1775

www.vkta.cz

 

3. 3. –14. 3. 2020

Nabarvené ptáče

Výstava fotografií novináře a filantropa Jana Dobrovského. Snímky pořídil během natáčení Marhoulova filmu Nabarvené ptáče.

„Soubor černobílých fotografií Jana Dobrovského vznikl při natáčení českého celovečerního filmu Nabarvené ptáče, avšak neklade si za cíl převypravovat děj filmu, ani být filmu reklamním pozadím.Výběr děl spočívá zejména v jejich svébytnosti a možnosti vnímání každé jednotlivé fotografie jakožto samostatného emotivního výtvarného díla. Byť všechna vznikla ve filmových kulisách a tedy v uměle vytvořeném světě, nejsou pouhým dokumentem a záznamem průběhu natáčení. Překračují rámec filmového vyprávění a stávají se obecnou výpovědí o lidských osudech a lidské duši, umožňují pozorovateli vlastní svobodnou imaginaci a jedinečný zážitek. Ve své epičnosti na jedné a intimitě na druhé straně nejsou jen mementem lidského utrpení, ale i vnitřní očistou následující po prožitku ohrožení a zla holocaustu.“

Jan Dobrovský byl jako fotograf přítomen po celou dobu filmování od jara 2017 do léta 2018 v Čechách, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině.

 

17. 3. –31. 3. 2020

Jeden svět Tábor: Pod slupkou tma

Výstava fotografií ze Střední Ameriky – Guatemaly, Hondurasu a Kostariky popisuje příběh dvou oblíbených druhů tropického ovoce – banánů a ananasů. Jen málokterý český spotřebitel ví, co se skutečně skrývá „pod slupkou“ – znečištěné životní prostředí, komunity bez přístupu k nezávadné vodě, porušování lidských práv, mzdy, za které se nedá žít důstojný život nebo dokonce vraždy odborářů. Výstava ale ukazuje i pozitivní příklady – například příběh fairtradového farmáře Luise.

Výstava proběhne v rámci festivalu Jeden svět v Táboře, který pořádá organizace Cheiron a jehož letošní téma nese název „Až naprší a uschne“.

https://www.nazemi.cz/cs/pod-slupkou-tma

 

3. 3. –31. 3. 2020

Aleš Christ: Četnictvo Táborska

Galerie Na Schodišti

 

Divadlo Oskara Nedbala

Divadelní 218

www.divadlotabor.cz

 

do 1. 4. 2020

Richard Hodonický – V suti hledám to světlo

Umělecké fotografie z rekonstrukce diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor v období červenec 2019 – leden 2020 objektivem Richarda Hodonického.

Richard Hodonický (1975) se fotografování věnuje od dětství, od roku 2017 profesionálně. V jeho umělecké tvorbě se objevuje převážně krajina (vystavoval fotografie Rohanského Ostrova, České Kanady i Sicílie), dále portréty, hudební scéna, ale i město (výstava It could be anywhere/ New York City Streets).

O vzniku výstavy
Focení interiéru považuji za výzvu, protože jde o jednu z technicky nejnáročnějších fotografických disciplín. Nešlo mi pouze o dokumentaci prostor, ale především o zachycení atmosféry daného místa, genia loci, který by měl navzdory rozsáhlé rekonstrukci zůstat do jisté míry nezměněn. Mým cílem bylo proniknout do charakteru světla, tmy i stínu prostoru. Fotografie jednotlivých detailů a celku by měly promlouvat k pamětníkovi i nově příchozímu tak, jak divadlo promlouvá k duši diváka. Svým příběhem i citem. I mé cesty do divadla za účelem dokumentování rekonstrukce jsou jedním příběhem o prohlubování vztahu k místu, o rostoucím citu k Divadlu Oskara Nedbala, jež jsem byl požádán „jenom“ vyfotit. – Richard Hodonický

 

do 26. 5. 2020

Jindřich Štreit a kol. – Továrna

poetické fotografie z industriálního prostředí

Vystavující: Jindřich Štreit, Miroslava Trusková, Stanislav Zela, Šárka Klímová, Tomáš Loukota, Martina Janošová, Ondřej Tichý, Jakub Uher, Radovan Mikula, Tomáš Hlawiczka, Vladislav Tvarůžek, Renata Vaculíková, Jaroslava Vítková, Martina Koubková, Klára Krátká, Lukáš Procházka, Jan Šebek, Bronislav Foller

Soubor fotografií TOVÁRNA, který vznikal po dobu několika let při brněnském institutu fotografických studií Photogenia, je výpovědí skupiny lidí, kteří nahlédli pod povrch slova, aby objevili obrazy. Obrazy poetické i znepokojivé, často na hranici všedních úvah o významu slova továrna.  Více než dvacet fotografů pod záštitou významného dokumentárního fotografa a vynikajícího pedagoga Jindřicha Štreita navštívilo desítky industriálních celků – od gigantických provozů až po malé dílničky připomínající prvorepublikové provozovny, kde analyzovali a objevovali prostor zcela vlastním způsobem a optikou.

Prof. Mgr. Jindřich Štreitdr. h. c. (1946, Vsetín) je český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Ve svých fotografiích zachycuje život na venkově, těžkou práci v továrnách i sociální témata. Doposud realizoval více než 1400 samostatných výstav u nás i v zahraničí a vydal 37 knih. Jeho publikace Kde domov můj citlivě přibližující život lidí bez domova získala titul Nejkrásnější kniha roku 2016. Je zastoupen v řadě významných sbírek v ČR i ve světě.  Za své poslání Jindřich Štreit považuje poukazovat na opomíjené problémy ve společnosti.

 

Kinokavárna Svět

nám. Fr. Křižíka 1291, Tábor

 

do 31. 5. 2020

Jak Tábor slavil 500

Pět set let Tábora! Ne, to není překlep. Město slavilo pětisté výročí v roce 1920. A jeho erbovní fotograf Josef Jindřich Šechtl byl při tom. Nosil s sebou skládací dřevěný aparát na skleněné negativy a pořizoval fotoreportáže. Zvěčnit takovým zařízením například Masaryka, který chvilku nepostál, byla pořádná zkouška fotografova postřehu a důmyslnosti. Snímky se povedly, pak sto let odpočívaly v archivu rodiny Šechtlových a nyní je Muzeum fotografie Šechtl a Voseček představí veřejnosti na tematické výstavě.

Expozice nese název „Když Tábor slavil 500“ a koná se kavárně kina Svět v Táboře od 23. února do konce května. Přístupná bude od pondělka do pátku od 7 do 22 h, v sobotu a neděli od 9 do 22 h.

Návštěvníci zhlédnou velké fotografie, které zobrazují události v Táboře před sto lety. Vedle momentek z kulatých oslav existence města, kdy Táborští vítali politiky Masaryka, Beneše a Švehlu, budou k vidění záběry ze sokolského sletu, dále přehlídka českých střelců a hasičů, vybudování rozhledny Hýlačka, ovocnářská výstava v místech nynější botanické zahrady a další zajímavosti.

 

Kavárna Amico

Kostnická 159

 

1. 3. – 31. 5. 2020

Moji zlatí známí neznámí

Výstava pana Aleše Slavíka

 

Hostinec Pod Kaštanem

Měšice

do 31. prosince

Výstava fotografií starých Měšic a jejich obyvatel (1890–1950)