Sledujte nás na Facebooku!

Ostatní výstavy

duben 2018

Husitské muzeum Tábor

Stará radnice, Žižkovo nám. 1, www.husitskemuzeum.cz

otevírací doba: středa–sobota  9–17 hod., neděle 13–17 hod.

vstupné na výstavy samostatně 20/10 Kč nebo v rámci prohlídky celého objektu

 

do 10. června

Svobodní zednáři a Tábor

Galerie Stará radnice

Návštěvník výstavy se dozví základní informace o společenství Svobodných zednářů – jeho cíle, strukturu, symboliku i historii. Celá expozice je doplněna mnohými originálními předměty užívanými zednáři při jejich rituálech.

 

do 30. září

Velké návraty aneb jak žili jsme v Táboře před sto lety

Husitské muzeum ve spolupráci s městem Tábor připravilo další výstavu připomínající stoleté výročí prvoválečného světového konfliktu a tentokrát i vznik Československé republiky. Výstava se navíc v létě částečně přesune do táborských ulic a náměstí, kde budou textové panely zasazeny do autentického prostředí. K výstavě vznikne i doprovodná publikace se stejnojmenným názvem. Kurátorky výstavy jsou Mgr. Jitka Vandrovcová a Mgr. Lenka Vandrovcová.

 

Městská knihovna Tábor

Jiráskova 1775, tel: 381 200 580, www.knihovnatabor.cz

otevřeno: úterý–pátek 9–18 hod., sobota 8–12 hod.

 

1.–30. dubna

Bookface

Výstava prací dětí z výtvarného oboru ZUŠ Tábor pod vedením Teodora Buzu, Simony Kostlánové a Ireny Dandové.

 

Divadlo Oskara Nedbala

Divadelní 218/2, 390 01 Tábor

+420 384 971 630

info@divadlotabor.cz

http://divadlotabor.cz

výstavy otevřeny v době večerních představeních a každé úterý a čtvrtek v rozmezí 15–17 hodin

 

5.–29. dubna

Projekt Křížová chodba XVI.

DON galerie

Malba, kresba, grafika a prostorová tvorba. Výstava členů volného sdružení výtvarníků a pedagogů se vztahem nejen k jihočeskému regionu. Gabriel Bardon, Olga Divišová, Monika Drábková, Dana Ledl, Karel Musil, Jitka Petrášová, Aleš Pospíšil, Monika Vrtišková a hosté Jan Bradáč, Barbora Fiřtová, Roman Kubička, Josef Lorenc, Karel Řepa.

 

9. dubna–27. května

Autogramy

DON foyer a Galerie Evárium

Jsme národ sběratelů. Mnozí se rádi pochlubí sbírkami formou muzejní či výstavní. Jedním z nich je Milan Svatek ze Sezimova Ústí. Je divadelním předplatitelem a na představení chodí v předstihu, aby „ulovil“, aby nasbíral autogramy – a nejen herců… Prvé získal téměř před půlstoletím. Sbírá a sbírá, nejčastěji při osobních setkáních, na autogramiádách, internetově i korespondenčně. Z početné sbírky jich vybral přes čtyři stovky, aby s nimi do konce jarní sezony seznámil divadelní návštěvníky.

Vernisáž se koná v úterý 10. dubna v 17 hodin za účasti sběratele a ředitelky divadla. O dobový hudební doprovod se postarají Pouličníci.

 

Duhovka

Žižkovo nám. 21, Tábor

725 995 367

http://www.duhovka-tabor.cz

 

do 25. dubna

Vítání jara v Duhovce

Vítání jara se ponese v duchu českého řemesla a francouzského espiritu. Božena Kolská – porcelán laděn do svěžích tonů zelené. Jérome Pierron – proutěné košíky a nádoby.

Vstup zdarma.