Sledujte nás na Facebooku!

Ostatní výstavy

říjen 2019

exteriérová panelová výstava

4. září–30. listopadu

Rok 1989 v Táboře a další „devítková“ výročí

V letošním roce připravilo Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s městem Tábor panelovou exteriérovou výstavu u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. V roce 2019 si vedle sametové revoluce připomínáme ještě další „devítková“ výročí. Tato výročí budou na výstavě prezentována hlavně událostmi, které se váží k městu Tábor. Výstava reflektuje, jak události sametové revoluce v celorepublikovém kontextu, tak i události v Táboře. Výstavu zakončí výhled do roku 1990, roku svobodných voleb.

Výstavní panely budou rozmístěny na čtyřech místech, před nádražím ČD, na Masarykově, Křižíkově a Žižkově náměstí. K vidění budou dobové fotografie, plakáty a dokumenty.

 

Husitské muzeum – Galerie Ambit

nám. Mikuláše z Husi 44

 

do 28. října

Aleš Slavík 70

Výstava táborského malíře u příležitosti životního jubilea. Autor představuje výběr ze své tvorby za uplynulá desetiletí, zvláště anděly, portréty, ikony, práce na hrubě strukturovaném dřevě, objekty, repliky…

 

do 31. října

Nejkrásnější české knihy roku 2018

Nová Galerie Ambit v září vystaví nejkrásnější knihy roku 2018. Výstavu a vernisáž spojenou s besedou s jedním z vítězů ankety pořádá Husitské muzeum ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku pořádá Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví už od roku 1965. Do 54. ročníku bylo přihlášeno 264 publikací, z nichž mezinárodní porota vybrala ty nejlepší z pohledu ilustračního, grafického a polygrafického zpracování.

Vernisáž 12. září od 17 hodin.

 

Kinokavárna Svět

nám. Františka Křižíka 1291/24, 390 01 Tábor

 

Jihočeská výstava v Táboře 1929

Výstava fotografií z archivu Šechtl & Voseček.

 

Hostinec Pod Kaštanem

Měšice

do 31. prosince

Výstava fotografií starých Měšic a jejich obyvatel (1890–1950)