Sledujte nás na Facebooku!

Ostatní výstavy

září

do 31. října

Exteriérová výstava Velké návraty aneb jak žili jsme v Táboře před sto lety

Výstava Velké návraty aneb Jak žili jsme v Táboře před sto lety diváky zavede na autentická místa, která stála v centru dění v období 1. světové války a v době vzniku Československé republiky. Velké návraty z názvu výstavy se odehrávaly hlavně na železničním nádraží, kde zastavovaly nebo projížděly vlaky s c. k. vojáky a legionáři a s politickými delegacemi, jmenovitě s Karlem Kramářem, T. G. Masarykem nebo Edvardem Benešem. Šestice textů na Masarykově náměstí o životě v táborském zázemí pak připomene jak jsme žili před sto lety. Přesněji jak to bylo se zásobováním, zdravotnictvím, školstvím nebo společenským a kulturním životem. Kulturní aktivity nás propojují s dalším stanovištěm na Křižíkově náměstí, kde si připomeneme výsadbu stromů k Husovu jubileu roku 1915 nebo sázení lípy Svobody či budování pomníků padlým na území dnešního Tábora. Období vzniku Československé republiky nás zavede na poslední stanoviště na Žižkově náměstí, kde si lidé budou moci krok za krokem projít události převratových dnů na konci října 1918.

Stojany s výstavou budou rozmístěny před budovou nádraží ČD, na tř. 9 května u náměstí T.G.M, před meteorologickým sloupem a před budovou Husitského muzea na Žižkově náměstí.

Pořádá Město Tábor ve spolupráci s Husitským muzeem Tábor.

 

Husitské muzeum Tábor

Stará radnice, Žižkovo nám. 1, www.husitskemuzeum.cz

otevírací doba: středa–sobota  9–17 hod., neděle 13–17 hod.

vstupné na výstavy samostatně 20/10 Kč nebo v rámci prohlídky celého objektu

 

do 30. září

Velké návraty aneb jak žili jsme v Táboře před sto lety

Husitské muzeum ve spolupráci s městem Tábor připravilo další výstavu připomínající stoleté výročí prvoválečného světového konfliktu a tentokrát i vznik Československé republiky. Výstava se navíc v létě částečně přesune do táborských ulic a náměstí, kde budou textové panely zasazeny do autentického prostředí. K výstavě vznikne i doprovodná publikace se stejnojmenným názvem. Kurátorky výstavy jsou Mgr. Jitka Vandrovcová a Mgr. Lenka Vandrovcová.

 

do 16. září

Stavby století republiky 1918–2018 v Jihočeském kraji

galerie Stará radnice

 

Městská knihovna Tábor

Jiráskova 1775, tel: 381 200 580, www.knihovnatabor.cz

otevřeno: úterý–pátek 9–18 hod., sobota 8–12 hod., 28. a 29. září zavřeno

 

1.–30. září

Václav Plachý: Tratidla

galerie Na Schodišti

Výstava fotografií

 

1.–30. září

Cheiron T: Černý i bílý má červenou krev

přízemí

Výstava výtvarných prací dětí navštěvujících Klub pro mladší Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T, o.p.s.

 

1.–30. září

Tady nová republika

přízemí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze připomíná 100. výročí vzniku Československa výstavou Tady nová republika, která shrnuje základní informace o meziválečném Československu. Výstava je určena žákům základních škol a studentům středních škol.

 

Divadlo Oskara Nedbala

Divadelní 218/2, 390 01 Tábor

+420 384 971 630

info@divadlotabor.cz

http://divadlotabor.cz

výstavy otevřeny v době večerních představeních a každé úterý a čtvrtek v rozmezí 15–17 hodin

 

do 27. září

Oskar Nedbal – táborský rodák

Galerie Evárium

Repríza panelové výstavy o skladatelově životě (1874-1930) a díle.

 

13. –27. září

(Ne)dbalí lidé

Výstava fotografií Michala Sváčka.

 

14. září–31. října

Jižní Čechy Marie Šechtlové

DON galerie

Výstava u příležitosti 90. výročí narození a 10. výročí úmrtí významné české fotografky Marie Šechtlové (1928–2008).
Expozice je rozšířenou reprízou počinu realizovaného před 52 lety pod záštitou Alšovy jihočeské galerie. Tehdy byla pojednána jako pocta právě zesnulému básníkovi Janu Nohovi, která uzavřela dialogicky pozoruhodnou uměleckou spolupráci započatou roku 1961, kdy za pět let trvání dala vznik několika nezapomenutelným realizacím, převážně publikačního charakteru.
Dnes ji můžeme chápat jako demonstraci dobové interakce dvou rozdílných tvůrčích světů vycházejících z bipolárních uměleckých oblastí slova a obrazu.

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 13. září od 17 hodin za účasti výtvarnice Marie Magdaleny Šechtlové a ředitelky divadla Mgr. Lindy Rybákové.

 

Galerie 4mat

Palackého 350

http://www.galerie4mat.cz

otevírací doba: pondělí – pátek: 10 – 18 hodin, sobota: 10 – 16 hodin, neděle a svátky zavřeno

tel: 777 610 903

 

září

Jan Kunovský – Štětcem / Chtíčem

Cyklus obrazů a kreseb inspirovaný Markýzou de Merteuil v baletním představení Valmont.

 

Galerie Auritus  – centrum pro lidi ohrožené drogou

Klokotská 114

telefon: 381 255 999

e-mail: auritus@iol.cz, auritus@auritus.cz

www.auritus.cz

otevřeno: pondělí–pátek 9–17 hod.

sobota 16. září otevřeno 10–17 hod.

vstup volný

 

5. září–5. října

Jindřich Štreit

Výstava fotografií na téma duchovní služba ve vězení.

Vernisáž proběhne 12. září od 15 hodin.

 

Galerie Supice

Klokotská 119

http://galeriesupice.huu.cz/

kontakt: 606 060 220

Prodejní galerie nabízející autorskou tvorbu.

 

do 29. září

František Moudrý – Co jste vy, byli jsme i my co jsme my, budete i vy

Výstava obrazů.

 

1.–29. září

Výstava nových obrazů českých výtvarníků

Výstava autorů: Karolína Borecká, Vendula Reidlová, Petra Šrámková, František Moudrý, Dana Voštová, Tereza Macková, Václav Trajer a Jana Sršňová

 

Jednota – Kafe a knihy

Pražská 158

775 101 286, 721 909 599

kafeknihyjednota@gmail.com

 

27. září–31. října

Sophie Martineck die Bildchen

Berlínská ilustrátorka a komiksová kreslířka, zaznamenává a rekonstruuje, klidně a trpělivě všední události i dramata. Ilustrovala Historii Světa, Sherlocka Holmese i Jeníčka a Mařenku…