Sledujte nás na Facebooku!

Galerie 140

Vedle Galerie U Radnice a Vodárenské věže se Galerie 140 stala nejnovějším přírůstkem do městských galerií. Od roku 2013 poprvé v prostorách probíhají výstavy celoročně, bylo jich uspořádáno devět, z toho sedm zorganizoval Odbor kultury a cestovního ruchu. Koncepčně Galerie 140 slouží jako prostor pro Velikonoční a Vánoční výstavy, doplněné o výstavy škol, partnerských měst a spolků. Dále pro odborné výstavy o aktuálním dění ve městě  nebo tématické výstavy zaměřené na regionální či celorepubliková výročí. V neposlední řadě slouží také jako umělecká galerie pro výstavy menšího rozsahu.

Galerie sídlí v jednom z nejmonumentálnějších městských domů v Táboře. Předpokládá se, že v nejstarším období Tábora v 15. století stávaly na místě dnešního domu hned tři budovy, ovšem pouze do roku 1532. Tehdy došlo k velkému požáru, po kterém byly domy spojeny. Ve dvacátých letech 19. století byl objekt výrazně přestavován a upravován. V roce 1845 byl levně prodán Jakubu Zeisovi, táborskému purkmistrovi. Na začátku 20. století byl dům upraven na činžovní a rodina Zeisova ho spravovala až do roku 1971, kdy zemřela paní Růžena Ctiborová, rozená Zeisová. Potom objekt přešel do majetku obce. V roce 1981 poslední obyvatelé pro nevhodný technický stav dům opustili a ten začal chátrat. Již v roce 1991 se začala promýšlet vhodná varianta přestavby a úpravy této památky.

Cenné vnitřní prostory – zejména mázhaus, dvůr, dispozice patra – volaly po provozu veřejně prospěšném, který by potenciálně mohl zvýšit společenskou a turistickou atraktivitu města. Objekt byl rozdělen na přibližně stejné poloviny, které byly od sebe rozděleny stavebně  i provozně. Křídlo domu při Koželužské ulici, které je historicky nejhodnotnější částí, zůstalo ve vlastnictví města. V současné době je v přízemí budovy umístěna Galerie 140 a první patro využívá ZUŠ Oskara Nedbala.

Virtuální prohlídka

 

Výstavy Galerie 140 2014

Výstavy Galerie 140 2015

Výstavy Galerie 140 2016

Výstavy Galerie 140 2017

Výstavy Galerie 140 2018

Výstavy Galerie 140 2019