Sledujte nás na Facebooku!

Josefína Dušková / Plynutí

19. dubna–25. května

Výstava představí tematický výbor z autorčiny sochařské a malířské tvorby.

Díla reflektují křehkost a pomíjivost živého. Sledují linii času, proud života s jeho zásadními momenty, lehkostmi i tíhami. Charakteristickým rysem prostupujícím celou tvorbu je práce s otiskem a jeho osobitou energií. Autorka se inspiruje přírodními procesy, ve kterých hledá symbolické přesahy.

Zásadními tématy jsou zrození, růst, plynutí, destrukce, mizení a zánik. V nejnovějších souborech děl se dotýká otázek vztahů, lidského směřování, určení či osudu.

Ve středu 18. dubna od 18 hodin zveme na vernisáž výstavy za účasti autorky.

V pátek 25. května od 19:30 zveme v rámci Táborské muzejní noci na recitál Jakuba Valeše a Josefa Okrouhlíka.

 

 

 

 

 

 

 

Josefína Dušková

 

Pavel Pelouch