Sledujte nás na Facebooku!

prosinec 2018

Městská knihovna Tábor

Jiráskova 1775, tel: 381 200 580, www.knihovnatabor.cz

otevřeno: úterý–pátek 9–18 hod., sobota 8–12 hod.

 

3. prosince–3. ledna

Kaleidoskop

přízemí

Výstava prací děti ze ZŠ Bernarda Bolzana.

 

3.–31. prosince

Spolkla mě knihovna a knihožrouti

Galerie Na Schodišti

Výstava ke knihám Kláry Smolíkové a ilustrátorů Vojtěcha Šedy a Báry Buchalové

 

 

Divadlo Oskara Nedbala

Divadelní 218/2, 390 01 Tábor

+420 384 971 630

info@divadlotabor.cz

http://divadlotabor.cz

výstavy otevřeny v době večerních představeních a každé úterý a čtvrtek v rozmezí 15–17 hodin

 

do 21. prosince

Přehlídka divadelní fotografie

foyer a Evárium

Pořádaná Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze za podpory Ministerstva kultury ČR. Soutěž obeslalo 121 tvůrců s 1348 fotografiemi pořízenými v letech 2015-17, z nichž odborná porota vybrala nejlepší pro výstavní kolekci, která putuje republikou.

 

do 31. prosince

Rakev pro entomologa

foyer

Naše rakev má tvar kukly. Je to rakev pro vášnivého sběratele a milovníka motýlů. Tím byl Hanušův pradědeček Alois Nerušil, který, ač švec z Hané, se stal cestovatelem po Jižní Americe. Za první republiky se pracovně vydal do Brazílie a zcela podlehl kouzlu divoké přírody a indiánské kultury. Hanuš se jím v dětství inspiroval a svůj zájem o přírodu promítl později do tvorby šperků. Na jeho životní pouti se k němu přidala jeho žena Zlatka a spolu podnikají mnoho uměno-designově-přírodovědných expetimentů i v textilním výtvarnictví. To je doménou Zlatky. Je známa svými textilními objekty, brouky v nadživotní velikosti. Člověk pohřbený v jejich “Kukle” se může zrodit tak jako motýl do nového stádia života.

 

5. prosince–15. ledna

Miroslav Zámečník – Ohlédl jsem se v lese

DON galerie

Myšlenky o cestách životem, črtané cestou Šumavou. Toulky krajinou duše s aramejskou modlitbou v srdci.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 4. prosince v 16.30 hodin. Je spojena s koncertem a s myšlenkami vybízejícími k netradičnímu pohledu na náš svět a sebe sama v něm. Provokativně inspirativní adventní zamyšlení nad Aramejským otčenášem nabídne Jan Konfršt, dále účinkují Ludmila Peřinová (zpěv, klavír), Hana Demiri (zpěv) a Jan Škrdlík (violoncello).

 

 

Galerie Supice

Klokotská 119

http://galeriesupice.huu.cz/

kontakt: 606 060 220

Prodejní galerie nabízející autorskou tvorbu.

 

do 31. prosince

Jana Havlová – Keramika/lampy

Výstava keramiky

 

 

Muzeum pivovarnictví

http://www.restaurace-beseda.cz/index.php/muzeum-pivovarnictvi

 

Táborská železnice na skle

Fotografie z archivu Šechtl a Voseček z velkých negativů na skleněných deskách.

 

 

Hostinec Pod Kaštanem

Měšice

 

do 31. prosince

Výstava fotografií starých Měšic a jejich obyvatel

Staré fotografie Měšic z let 1890–1950.