6.6.-1.7.

6. června–1. července

Obrazová zastavení z toulek krajinou domova. Rodák ze Sepekova objevuje známá i neznámá, tichá místa.

„Tvoření v krajině má pro mě očistný význam „duchovního rozměru“. Je to taková „terapie“ vnitřního zastavení a souznění s přírodou, kdy je pro mě důležité nezůstat jen divákem, pozorovatelem, ale tzv. „vstoupit do obrazu“…