Výstava VOŠ textilních řemesel a SUŠ textilních řemesel.

Je to opět zde – Táborská muzejní noc

Hejblátka, páčky, skládačky, hry, kvízy, pracovní listy, živí hmyzáci i hrdinové z plastu. Hlavně interaktivně! To je moto letošní muzejní noci, která uvnitř i venku nabídne opravdu bohatý program. Odstartuje tradičně v 19 hodin poslední květnový večer.

Táborská muzejní noc se koná v pátek 31. května od 19 do 23 hodin v rámci 20. ročníku Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s ministerstvem kultury. Celý program Táborské muzejní noci naleznete na www.visittabor.eu

Tisková zpráva: TZ_Muzejní noc 2024

Muzea a galerie zapojené do letošní noci:
Galerie U Radnice
Galerie 140
Vodárenská věž
Husitské muzeum
Muzeum lega
Muzeum čokolády a marcipánu
Muzeum pivovarnictví

V táborských městských galeriích dlouhodobě nebyl program, který by seznamoval žáky zejména se současným výtvarným uměním. Proto naše nová edukátorka Pavla Dražďáková vytvořila třístupňový edukační program, na který se mohou školy hlásit v průběhu celého roku. Program je vytvořen jak pro mateřské a základní školy, tak i pro střední školy, které dosud neměly možnost pravidelných edukací. Jednotlivě se programy nazývají Proskočit galerii (MŠ), Pochopit galerii (1. -7. třída ZŠ), Tvořit galerii (8. – 9. třída ZŠ, SŠ). Tyto edukace primárně pracují s výstavami Galerie U Radnice, kde se jejich převážná část koná. Vzhledem k tomu, že dílčí části a výtvarné aktivity reflektují aktuální výstavu, je možné tyto programy navštěvovat opakovaně vždy s novou výstavou.

Na edukace se hlašte u Pavly Dražďákové, 602 483 279 nebo pavla.drazdakova@mutabor.cz

Edukačními dny jsou úterý a středa, čas je domlouván individuálně, místo konání: Galerie U Radnice

Plakát celoročních programů 2024

 

Tento rok si Tábor připomíná 40. výročí partnerství s německým městem Kostnice. Jednou ze součástí oslav bude reciproční exteriérová výstava, která v Kostnici představí 16 táborských umělců a v Táboře 12 kostnických umělců. Výstava v Kostnici bude k vidění od května v Městské zahradě (Stadtgarten), kde bude 6. července slavnostně představena za účasti vedení obou měst, táborských umělců a představitelů táborských spolků, škol a dalších institucí.

Výstava v Táboře bude k vidění na náměstí T. G. Masaryka od května. Můžete se těšit například na snové tuše Mariken van Heugten, experimentálně zaměřenou Stefanie Scheurell nebo humornou Milenu Schilling. Zkrátka půjde o pestrou kombinaci stylů a technik.

seznam vystavujících:
Bernd Sommer
Ewa Herrmann
Franziska Maßat
Chiara Hofmann
Juliane Buneß
Marija Felker
Mariken van Heugten
Markus Brenner
Milena Schilling
Sebastian Kuban
Stefan Postius
Stefanie Sheurell

 

„Duše je neviditelná, dokáže se však odrážet v zrcadle našeho bytí a vytvářet obrazy.“
Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout obrazy/ilustrace k připravované knize básní Víta Sýkory–Šejkyho z Plané nad Lužnicí. Výstava dále pokračuje staršími obrazy představující retrospektivu Báry Pokorné. Nebudou chybět ani dílka autorčiných tří dětí: Rozy, Jáchyma a Antonína.
V sobotu 1. června v 16 hodin zveme na dernisáž výstavy.