Program výstav
O galerii

Vodárenská věž je vestavěná do opevnění (městské hradby) v severovýchodní části historického jádra Tábora. Její vznik souvisí se založením údolní nádrže, všeobecně známé pod biblickým názvem Jordán a následným vybudováním táborského vodovodu k zásobování města jordánskou pitnou a užitkovou vodou.

Dle nedávno nalezeného, dosud neznámého údaje je možno počátky vodárny i rozvodu vody položit do roku 1502. Nejstarší táborská vodárna se tedy původně nacházela pod jordánskou hrází, hluboko pod městskými hradbami, odkud byla vytlačována voda zcela unikátním vodním strojem (čerpadlem) do vodárenské věže a z ní do sítě městských kašen (takže překonávala výškový rozdíl 32 m!).

Zařízení z roku 1502 sloužilo do roku 1559, kdy při snad největším známém táborském požáru byla patrně těžce poškozena zmíněná věž a dokonce zcela zničen (snad popadajícím zdivem z hradeb) i vlastní vodní stroj. Po katastrofě roku 1559 získala vodárenská věž dnešní renesanční podobu se štíty členěnými motivy obloučků v několika řadách nad sebou. Je jistě pozoruhodné, že i vybavení staré vodárny (nově postavené po požáru, avšak téže konstrukce), mnohokrát opravované a doplňované sloužilo až do roku 1873, kdy bylo nahrazeno moderním celokovovým čerpadlem. Definitivně ztratila vodárenská věž svůj význam až výstavbou nové táborské vodárny, jež byla uvedena do provozu 14. května 1936.

Galerie je otevřena od května do září od pondělí do neděle 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Archiv výstav