5. – 30. června 2024

Výstava VOŠ textilních řemesel a SUŠ textilních řemesel.

Škola se primárně zaměřuje na oděvní a textilní design. Usiluje o zapojení umění a řemesla do současného života. Její předstupně lze sledovat už v době vlády Marie Terezie. Základy dnešní školní výuky byly položeny v roce 1919. Historie střední školy počíná v roce 1965. V současné době ve škole studuje přibližně 120 studentů ve dvou hlavních oborech Textilní výtvarnictví a Modelářství a návrhářství oděvu rozdělených do čtyř specializací: Ateliér oděvu, Ateliér bytového designu, Ateliér nových médií, Ateliér textilního designu. Ve vyšší odborné škole je možné studovat Konzervování a restaurování textilií kombinovanou formou a denní formou Design módních doplňků.