Skládačku s výstavami na jaro 2024 naleznete ve stojáncích města Tábor, na Infocentru nebo v Galerii U Radnice či Galerii 140.

V sobotu se táborské městské galerii připojují ke Dnům otevřených ateliérů v jihočeském kraji. V obou galeriích je po celý den vstup zdarma (10–12/13–16 hodin).

Galerie U Radnice / výstava Barbory Heřmanové Domovy
13–16 hodin grafická dílna pro děti i dospělé s Barborou Heřmanovou

Galerie 140 / výstava Dany Nachlingerové a Rudyho Balašky
V 10:30 a ve 14:00 přednáška o řezbářství s Danou Nachlingerovou. V mezičase bude Dana Nachlingerová návštěvníkům odpovídat na dotazy, podle zájmu bude možnost i komentované prohlídky výstavy.

Exteriérová výstava reprodukcí barevných linorytů na 16 panelech od táborského grafika a předsedy Sdružení českých umělců grafiků Hollar Praha Pavla Piekara, který patří v současnosti mezi výrazné české představitele techniky vícebarevného linorytu.

Bytostný grafik a kreslíř Pavel Piekar se bezmála třicet let věnuje portrétní tvorbě, která čítá na 250 jmen světových i českých osobností z oblasti historie a umění. Výběr 16 podobizen pro exteriérovou výstavu „Tváře jižních Čech“ je dán, jak regionálním působením portrétovaných, kteří měli nebo mají k jižním Čechám určitý citový vztah a místní vazbu, tak v neposlední řadě i geniem loci malebné jihočeské krajiny a zdejších obyvatel, která jim byla a je inspirací. Každá grafika zpodobňuje jednu tvář zasazenou do určitého prostředí na barevném pozadí příznačnou pro portrétovanou osobu. Kurátorkou výstavy a autorkou textů je Lenka Zajícová (Husitské muzeum v Táboře)

Výstava vznikla ve spolupráci Husitského muzea a města Tábor.

V pátek 26. května v 17 hodin zveme na slavnostní zahájení výstavy, které proběhne přímo na náměstí T. G. Masaryka. Skládačka k výstavě bude k dostání v Táborských městských galeriích, Husitském muzeu, knihovně a na infocentru.

Výběr z tvorby básníka Lumíra Slabého a malíře Teodora Buzu. Panelová výstava se nachází na nábřeží Jordánu (u botanické zahrady).

Lumír Slabý – cestovatel, básník, hudebník a milovník žen i života žil a tvořil v Táboře. Od roku 1999 veřejně prezentoval a publikoval autorské básně i cestovatelské prózy na stránkách almanachů, internetových časopisů a při autorských čteních. Některé své texty také zhudebnil a interpretoval s kapelami Starý psi a mladý kočky, Spadané listí, Klika Ven či Colorful People. První samostatnou sbírkou byly Svisty (2003). Následovaly sbírky veršů s obrazy Teodora Buzu – Šeptání proti zlu (2004), Něco divokého (2006), Tanec v příboji (2009) a Zkouška sirén (2013). Lumír Slabý 28. dubna 2019 podlehl krátké a těžké nemoci, jeho dílo však žije dál. Mimo jiné v posmrtně vydané šesté sbírce V prostoru nad hvězdami (2019).

Teodor Buzu – narodil jsem se v úterý a dobře jsem udělal. Jako dítě jsem pásl husy, pak krávy, a to mi ukázalo, že život je krásný. V deseti letech jsem se dostal na uměleckou školu. Na škole jsem pochopil, že obraz má dvě stránky: tu, co vidíš, a tu, která je skryta v malbě. Po škole jsem se dostal na Akademii výtvarných umění. Ve vlaku Oděsa-Charkov jsem potkal svou ženu, se kterou máme dva syny. Sloužil jsem rok a půl v sovětské armádě. Kdo sloužil v sovětské armádě, ten se v cirkusu nesměje. A tady v Čechách jsem pochopil, že svět patří především těm, co chtějí. Jsem realista, věřím na zázraky.

Pořádá město Tábor ve spolupráci s FEST2004.

Ve středu 26. dubna v 18 hodin zveme na vernisáž výstavy.

https://www.kulturne.com/clanek/6981-po-rukou-vestoje-pratele-skladaji-poctu-basnikovi-lumiru-slabemu-unikatni-vystavou

PO RUKOU VESTOJE – BÁSNÍK LUMÍR SLABÝ A MALÍŘ TEODOR BUZU – YouTube

 

 

Nadace Miroslava Šaška vypisuje ve spolupráci s městem Tábor měsíční rezidenční pobyt pro profesionální ilustrátory v termínu od 18. 4. 2023 do 17. 5. 2023.
Uzávěrka přihlášek je do 17. března, oznámení výsledků 24. března.
Na rezidenci byl vybrán italsko-tuniský ilustrátor Omar Cheikh.
https://omarcheikh.com/