Autorská výstava obrazů

„Inspirací jsou pro mě hlavně lidé, jejich představy a tajná přání, čím se obklopují, co mají rádi. Ve své fantazii spřádám příběhy, které přenáším do svých obrazů ve formě pocitů i konkrétních prvků. Ráda bych, aby v mých dílech našli kousek sebe.“

Petr Fischer používá techniku šerosvitu – chiaroscuro, která byla rozšířená v 15. a 16. století (vznikla v Itálii a Flandrech). Autor kombinuje makro a mikroprostor, čímž navozuje efekt astronomické fotografie. Předměty běžné reality tvoří nenásilnou spojnici mezi astronomickými vzdálenostmi a naší realitou.

Výstava matky (malba, kresby, objekty) a syna (fotografie, koláže).

Vernisáž výstavy 2. 9. od 19 hodin. Úvodní slovo bude mít Jaroslav Chobot a zahraje Elektrický Vodník.

Staré mýty nezmizely, jen se teď odehrávají v odlišných kulisách…

Vernisáž proběhne 2. srpna v 17 hodin.

Výstava všech došlých prací z výtvarné soutěže Jordán 530 aneb zažijte Jordán oslavující výročí založení.

Jordán je nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě o ploše přes 50 ha. Vznikla roku 1492 přehrazením Košínského potoka a je nejstarší přehradní nádrží v Česku. Jejím původním účelem bylo zásobování města pitnou vodou, později začala být využívána i k chovu ryb. Pro obtížnost vypouštění (naposledy v roce 1830), nebo technicky náročné výlovy dlouhou sítí (prováděné do poloviny 20. století) se upustilo od většího chovu ryb a nádrž sloužila a slouží převážně jen sportovním rybářům a rekreaci. Její sypaná hráz je vysoká 20 m a 284 m dlouhá, zadržuje asi 3 milióny krychlových metrů vody. Největší její hloubka je 12,5 metru. Z nádrže vytéká Tismenický potok, na kterém se těsně pod hrází nachází 18 m vysoký Jordánský vodopád. Na Košínském potoce, pod vodní nádrží Košín I., se těsně před Jordánem nachází ještě jedna malá přehrada – Malý Jordán. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_(T%C3%A1bor))