květen–prosinec 2024

V táborských městských galeriích dlouhodobě nebyl program, který by seznamoval žáky zejména se současným výtvarným uměním. Proto naše nová edukátorka Pavla Dražďáková vytvořila třístupňový edukační program, na který se mohou školy hlásit v průběhu celého roku. Program je vytvořen jak pro mateřské a základní školy, tak i pro střední školy, které dosud neměly možnost pravidelných edukací. Jednotlivě se programy nazývají Proskočit galerii (MŠ), Pochopit galerii (1. -7. třída ZŠ), Tvořit galerii (8. – 9. třída ZŠ, SŠ). Tyto edukace primárně pracují s výstavami Galerie U Radnice, kde se jejich převážná část koná. Vzhledem k tomu, že dílčí části a výtvarné aktivity reflektují aktuální výstavu, je možné tyto programy navštěvovat opakovaně vždy s novou výstavou.

Na edukace se hlašte u Pavly Dražďákové, 602 483 279 nebo pavla.drazdakova@mutabor.cz

Edukačními dny jsou úterý a středa, čas je domlouván individuálně, místo konání: Galerie U Radnice

Plakát celoročních programů 2024