4. březen – 25. duben 2021

Výstava renomovaného fotografa, který se nově představí jako malíř.