6. – 31. červenec 2022

Výstava všech došlých prací z výtvarné soutěže Jordán 530 aneb zažijte Jordán oslavující výročí založení.

Jordán je nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě o ploše přes 50 ha. Vznikla roku 1492 přehrazením Košínského potoka a je nejstarší přehradní nádrží v Česku. Jejím původním účelem bylo zásobování města pitnou vodou, později začala být využívána i k chovu ryb. Pro obtížnost vypouštění (naposledy v roce 1830), nebo technicky náročné výlovy dlouhou sítí (prováděné do poloviny 20. století) se upustilo od většího chovu ryb a nádrž sloužila a slouží převážně jen sportovním rybářům a rekreaci. Její sypaná hráz je vysoká 20 m a 284 m dlouhá, zadržuje asi 3 milióny krychlových metrů vody. Největší její hloubka je 12,5 metru. Z nádrže vytéká Tismenický potok, na kterém se těsně pod hrází nachází 18 m vysoký Jordánský vodopád. Na Košínském potoce, pod vodní nádrží Košín I., se těsně před Jordánem nachází ještě jedna malá přehrada – Malý Jordán. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_(T%C3%A1bor))