7. – 30. června 2023

Autorská výstava obrazů

„Inspirací jsou pro mě hlavně lidé, jejich představy a tajná přání, čím se obklopují, co mají rádi. Ve své fantazii spřádám příběhy, které přenáším do svých obrazů ve formě pocitů i konkrétních prvků. Ráda bych, aby v mých dílech našli kousek sebe.“

Ve středu 21. června v 17 hodin zveme na komentovanou prohlídku s Lucii Hanykovou.