říjen - prosinec 2022

Máte rádi výtvarné umění a ve volných chvílích i rádi tvoříte? Rádi byste se dozvěděli něco o umění a výtvarných technikách? Vítáme všechny seniory, kteří se nebojí vyzkoušet nové věci.

Dílny se konají ve vypsané termíny v pondělky vždy v rozmezí 10 – 12 hodin

Na dílny je nutné se přihlásit na telefonním čísle 602 246 818

Cena za dílnu 10 Kč

Vypsané termíny:

3. 10. Pavel Talich a camera obscura

31. 10. Výtvarná dílna s Alžbětou Horynovou inspirovaná tvorbou Dannyho Lišky

7. 11. Inspirováno secesí – vytvořte si monotyp pod vedením grafičky Lucie Mrázové

21. 11. Inspirováno secesí – druhá secesní dílna na monotyp s Lucií Mrázovou

5. 12. Vánoční dílna spojená s návštěvou výstavy Vánoce ve světě