3. května – 4. června 2023

Petr Fischer používá techniku šerosvitu – chiaroscuro, která byla rozšířená v 15. a 16. století (vznikla v Itálii a Flandrech). Autor kombinuje makro a mikroprostor, čímž navozuje efekt astronomické fotografie. Předměty běžné reality tvoří nenásilnou spojnici mezi astronomickými vzdálenostmi a naší realitou.