leden - březen 2023
Nadace Miroslava Šaška vypisuje ve spolupráci s městem Tábor měsíční rezidenční pobyt pro profesionální ilustrátory v termínu od 18. 4. 2023 do 17. 5. 2023.
Uzávěrka přihlášek je do 17. března, oznámení výsledků 24. března.
Na rezidenci byl vybrán italsko-tuniský ilustrátor Omar Cheikh.
https://omarcheikh.com/