leden-březen
Nadace Miroslava Šaška vypisuje ve spolupráci s městem Tábor měsíční rezidenční pobyt pro profesionální ilustrátory v termínu od 15. 4. 2023 do 14. 5. 2023.
Uzávěrka přihlášek je do 17. března, oznámení výsledků 24. března.