leden - březen 2023

Nadace Miroslava Šaška vypisuje ve spolupráci s městem Tábor měsíční rezidenční pobyt pro profesionální ilustrátory v termínu od 18. 4. 2023 do 17. 5. 2023. Více informací na https://www.sasekfoundation.com/rezidencni-pobyt-pro-ilustratory-v-tabore

Uzávěrka přihlášek je do 17. března, oznámení výsledků 24. března. Na rezidenci byl vybrán italsko-tuniský ilustrátor Omar Cheikh. https://omarcheikh.com