5. květen - 22. červenec 2021

Rozsáhlá výstava k 60. narozeninám autora. Výstava bude rozdělena na dvě místa – do Galerie U Radnice a Galerie Ambit.

Propojení nebo také souznění. To by mohlo být mottem unikátního projektu nepřehlédnutelného táborského umělce moldavského původu. Teodor Buzu loni oslavil kulatiny a kromě dvojité výstavy s názvem Doteky času si nadělil i novou monografii.

Výstava tematicky propojí Galerii U Radnice s novým výstavním prostorem v bývalém augustiniánském klášteře. Návštěvníci budou mít možnost porovnat starší díla se současnou tvorbou. Můžete se těšit nejen na obrazy a kresby (Galerie U Radnice), ale i na grafiku a malbu na hedvábí a porcelán (Galerie Ambit).

Teodor Buzu pomocí štětce vypravuje životní příběhy se všemi svými nádhernými variacemi, radostnými i méně radostnými. Jakoby chtěl svými obrazy vyjadřovat hudbu, která pohladí, osvobozuje a nechává myšlenky volně plynout. Ostře ohraničená svatozář, jak ji zobrazovali staří mistři, se znovu vrací v jasném lesku obrazů a záchvěvech barev. Obrazy, ve kterých se kromě jiného objevují i biblické náměty, vytvářejí obrazové prostory v zářící barevnosti. „Umění by mělo otevírat nové cesty, mělo by pomáhat člověku žít,“ říká Teodor Buzu a dodává, že se současné výtvarné umění v reflexi situace ve společnosti příliš podřizuje vkusu většiny.

Výstava se koná pod záštitou J. E. Alexandru Codreanu, velvyslance Moldavské Republiky v České Republice.

Vernisáž výstavy je plánována na středu 9. června od 17 hodin v Galerii Ambit. Úvodní slovo Ing. Radka Šimková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Města Tábor, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. ředitel Husitského muzea. O autorovi promluví Mgr. Vít Vavřinec Pavlík, předseda Asociace jihočeských výtvarníků. Vernisáže se zúčastní i J. E. Alexandru Codreanu, velvyslanec Moldavské Republiky v České Republice. hudba: Paul Batto a Ondřej Kříž. Galerie U Radnice bude 9. června zdarma přístupná od 17 do 19 hodin.

Komentované prohlídky jsou plánované na sobotu 26. června, 10 hodin Galerie Ambit, 11 hodin Galerie U Radnice.

Ve středu 21. července od 17 hodin zveme na dernisáž výstavy a koncert rakouského hudebníka Geralda Seliga.

Odkaz na Zajímavosti z regionů – od 21:47 o výstavě Teodora Buzu

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10091005596-zajimavosti-z-regionu-praha/221411030920530-zajimavosti-z-regionu/