6. červenec - 18. září 2022

nábřeží Jordánu pod botanickou zahradou

Výstava bude prodloužena do konce září.