Výtvarná tvorba, kterou se Dalimil Vlach kontinuálně zabývá od středoškolských studií, prošla během posledních tří let podstatným vývojem a přestože, v porovnání s dřívější prací, je technologické zpracování děl na první pohled odlišné, témata, které zpracovává zůstávají neměnná. Jedná se o lidskou tvář – podobizny, studie figury, u níž analyzuje vzájemné vztahy s okolním prostředím. Jednoduše vychází ze základní žánrové trojice: portrét, krajina, zátiší, kterou, v různých poměrech, kombinuje. Snaží se o propojení racionálního pozorování přírody se zkušeností vnitřního prožitku. Principiálně vychází z malířství přelomu 19. a 20. století a také barokního šerosvitu, což souvisí s tím, že trendy a módní tendence uměleckého světa nebere příliš na zřetel. Ve výtvarném projevu a umění obecně Dalimil Vlach vyhledává určitou zručnost spojenou se svobodným a volným projevem, který umožňuje technika malba alla prima. Vyobrazování mateřství má v dějinách umění hlubokou tradici a je samo o sobě námětem natolik univerzálním, že nabízí nevyčerpatelnou škálu možností k zpracování. Po založení vlastní rodiny, bylo proto pro něj jakousi bezprostřední samozřejmostí, že se tímto tématem začal hlouběji zabývat. Pořizuje malířské deníkové záznamy založené na střetu s každodenní nepříliš vzdálenou konkrétní realitou, zároveň však spojené se snahou o jakousi univerzální srozumitelnost.  Na první pohled nepatrné, o to víc neopomenutelné privátní chvíle – intimity…

Ve středu 7. srpna v 17 hodin zveme na společnou vernisáž výstav Dalimila Vlacha, Hlavolamů a Jaroslava Svobody. Začínáme v Galerii U Radnice.

Zdena Fibichová (1933–1991), sochařka, keramička a mimo jiné i pravnučka skladatele Zdeňka Fibicha, studovala v letech 1948–1952 u Václava Markupa, u kterého si osvojila základní řemeslné dovednosti. Dále ve studiu pokračovala v letech 1952–1957 na VŠUP u Josefa Wagnera. V jeho ateliéru také studovali Jan Hendrych, Olbram Zoubek, Eva Kmentová a Vladimír Preclík, za nějž se v roce 1955 provdala. Po škole se spolu s manželem přidala do umělecké skupiny Trasa 54, se kterou v následujících letech často vystavovala. Padesátá a raná šedesátá léta jsou pro ni hledáním vlastního výrazu. V její tvorbě byl zpočátku znát vliv Josefa Wagnera, ale postupem času si osvojila vlastní výraz. Přes figurální plastiku se dostala k abstrakci a přírodním motivům. Později svou pozornost obrátila ke komorním a běžným věcem denní potřeby. Zdena Fibichová pracovala s klasickými sochařskými materiály. Pro její tvorbu se však stala příznačná keramická hlína, se kterou ráda experimentovala. Hlínu perforovala, prošívala, protlačovala přes různé předměty nebo prostřihávala. Zdena Fibichová, která se jako jedna z mála žen dokázala v poválečném období prosadit ve víceméně mužské disciplíně, zemřela v pouhých 57 letech.

 

Vladimír Preclík (1929–2008), jenž patřil k velmi talentovaným umělcům, nebyl jen pouhým sochařem, ale i malířem, řezbářem, spisovatelem, pedagogem a významným hybatelem kulturního života. Předtím, než nastoupil na Vyšší školu sochařsko-kamenickou v Hořicích a později na VŠUP do ateliéru Josefa Wagnera, se patrně díky rodinnému vlivu vyučil řezbářem. Právě dřevo, jeden ze základních materiálů, ho provázelo celou uměleckou kariérou. Na VŠUP se v padesátých letech seznámil s dalšími významnými osobnostmi své generace – Olbramem Zoubkem, Věrou Janouškovou, Vladimírem Janouškem nebo Evou Kmentovou. Jeho první samostatná výstava originálním způsobem zpracovávala kubismus v bustách předválečných osobností. V šedesátých letech ho okouzlila asambláž a experimentoval se dřevem, ve kterém se snoubil Preclík–řezbář s Preclíkem–sochařem. V této době se také stává jedním ze zakladatelů Mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích (1966). Navíc se věnuje monumentálním sochařským realizacím v exteriéru. V osmdesátých a devadesátých letech se do jeho tvorby vrací více různé strojky a kovy a k tomu začíná i psát. Ve svých knihách prezentuje své postřehy o umění, lidech a životě vůbec. Devadesátá léta a období kolem milénia jsou pro Vladimíra Preclíka velmi náročným obdobím: umírá mu žena, etabluje se jako pedagog a spoluzakládá Fakultu výtvarných umění v Brně, otevírá vlastní muzeum v Bechyni, pomáhá obnovit mezinárodní sochařská sympozia v Hořicích a vytváří novodobou křížovou cestu u Kuksu. Vladimír Preclík umírá po dlouhé nemoci 3. dubna 2008. S jeho tvorbou se dodnes setkáváme jak ve veřejném prostoru, tak ve sbírkách významných galerií.

Kurátorkou výstavy je Dagmar Hlubučková.

Fotoreport Davida Peltána: https://www.kulturne.com/clanek/7253-taborska-galerie-u-radnice-predstavuje-rozsahle-dilo-vladimira-preclika-a-zdeny-fibichove

Ve středu 24. dubna v 17 hodin zveme na vernisáž výstavy. Výstavu zahájí Teodor Buzu. Úvodní proslov Teodora Buzu zde: Teodor Buzu, text Preclík- Fibichová

31. května 2024 19–23 hodin Táborská muzejní noc – v 19:30 a ve 21 hodin zveme na čtení s Karlem Daňhelem z knihy Trojhlas.

Sobotní dílny pro děti v rámci cyklu Barvím, lepím, stříhám, tvořím:
27. dubna (13–16 hodin) – dílna se Zdeňkou Limbergovou, čemu všemu můžeme vdechnout život pomocí papíru a obyčejného kolíčku na prádlo? Ptákům, rejnokům, netopýrům i dinosaurům! Společně toho ale vymyslíme mnohem víc, tak přijďte taky a rozpohybujte své výtvory.
25. května (13–17 hodin) – dílna se Zdeňkou Limbergovou: Už jste dumali nad tím, jakých zálib a kratochvílí si užívá třeba taková Mochomůrka? Věděli jste, že je blázen do pokojových rostlin? Přijďte prozkoumat svět těch nejrozmanitějších hub a jejich, dosud veřejnosti skrytých, schopností.
29. června (13–17 hodin) – dílna s Danielou Berti
20. července (13–17 hodin) – dílna se Zdeňkou Limbergovou, čemu všemu můžeme vdechnout život pomocí papíru a obyčejného kolíčku na prádlo? Ptákům, rejnokům, netopýrům i dinosaurům! Společně toho ale vymyslíme mnohem víc, tak přijďte taky a rozpohybujte své výtvory.

V neděli 28. července v 15 hodin zveme na komentovanou prohlídku s Jaroslavou Preclíkovou.

Červnové omezení otevírací doby z důvodu konání edukací:
11. června otevřeno 10:45–12/15–17 hodin
12. června otevřeno 10:45–12/13–17 hodin
18. června otevřeno 11:00–12/15–17 hodin
19. června otevřeno 10:45–12/13–17 hodin
26. června otevřeno 10:45–12/13–17 hodin

Odpolední sobotní dílny pro děti (cca 5-12 let) v Galerii U Radnice. Přijďte si vyzkoušet něco nového! Na dílny se nemusíte dopředu hlásit a platí se pouze vstupné za výstavu (40/20 Kč).

27. ledna (13–16 hodin) – dílna s Pavlou Dražďákovou
24. února (13–16 hodin) – dílna s Kateřinou Krákorovou
23. března (13–16 hodin) – dílna s Kateřinou Krákorovou – děti budou kreslit voskovkami a následně vybarvovat těla slepiček, vystřihovat a lepit hřebínky, oči, peříčka a další části na dozdobení.
27. dubna (13–16 hodin) – dílna se Zdeňkou Limbergovou, čemu všemu můžeme vdechnout život pomocí papíru a obyčejného kolíčku na prádlo? Ptákům, rejnokům, netopýrům i dinosaurům! Společně toho ale vymyslíme mnohem víc, tak přijďte taky a rozpohybujte své výtvory.
25. května (13–17 hodin) – dílna se Zdeňkou Limbergovou: Už jste dumali nad tím, jakých zálib a kratochvílí si užívá třeba taková Mochomůrka? Věděli jste, že je blázen do pokojových rostlin? Přijďte prozkoumat svět těch nejrozmanitějších hub a jejich, dosud veřejnosti skrytých, schopností.
29. června (13–17 hodin) – dílna s Danielou Berti
20. července (13–17 hodin) – dílna se Zdeňkou Limbergovou, čemu všemu můžeme vdechnout život pomocí papíru a obyčejného kolíčku na prádlo? Ptákům, rejnokům, netopýrům i dinosaurům! Společně toho ale vymyslíme mnohem víc, tak přijďte taky a rozpohybujte své výtvory.
31. srpna (13–17 hodin) – dílna se Zdeňkou Limbergovou
28. září (13–17 hodin) – dílna s Kateřinou Krákorovou
26. října (13–16 hodin) – dílna se Zdeňkou Limbergovou
23. listopadu (13–16 hodin) – dílna s Kateřinou Krákorovou
7. prosince (13–16 hodin) – dílna s Kateřinou Krákorovou

Martin Manojlín (1972) projevil zájem o grafiku při studiu na vysoké škole. Brzy zjistil, že mu vyhovuje tisk z výšky – linoryt a dřevořez. Postupně začal kombinovat tyto techniky s libovolným strukturálním materiálem. Jedná se většinou o mnohabarevné soutisky z několika matric a tisk je značně komplikovaný, takže autor tiskne všechny listy výhradně sám. Při tisku již vymyslel řadu vychytávek a inovací technologií, které užívá autorsky jen on sám. Kromě volné grafiky vytváří i ex libris. V jeho tvorbě převažují přírodní motivy, které se někdy pozvolna překlápějí do abstraktních forem. Inspirací mu je příroda, hudba a literatura. Jeho tvorba byla již vícekráte oceněna na různých soutěžích, trienále či bienále.

Ve středu 24. ledna v 17 hodin zveme na vernisáž výstavy za účasti autora. Výstavu zahájí Mgr. Alois Sassmann.

Sobotní dílny pro děti v rámci cyklu Barvím, lepím, stříhám, tvořím:
27. ledna (13–16 hodin) – výroba exlibris pomocí akvarelu a tuše s Pavlou Dražďákovou
24. února (13–16 hodin) – výroba pohyblivých zvířátek/postaviček s Kateřinou Krákorovou
23. března (13–16 hodin) – dílna s Kateřinou Krákorovou

Ve středu 20. března bude Galerie U Radnice otevřena pouze v dopoledních hodinách (10–12 hodin).

Otevírací doba o Velikonocích je stejná jako běžná, tzn. pátek, sobota, neděle otevřeno 10–12/13–16 hodin a na Velikonoční pondělí zavřeno.

V pátek 12. dubna v 17 hodin zveme na komentovanou prohlídku s autorem.

Martin Salajka vystudoval AVU v ateliéru malby u Michaela Rittsteina, se kterým býval občas srovnáván. Salajka ve své tvorbě neustále reflektuje podněty z vnějšího prostředí, které ale nechá projít svou bohatou imaginací. Základními tématy jsou město a příroda, které se stávají znepokojivými, tísnivými a někdy přechází až do halucinace. I další jeho tematické okruhy nebývají zrovna optimistické – smrt, zánik, bolest, démoni, ale jsou tím zároveň velmi dobře přístupné, protože každý z nás se s těmito věcmi musí vypořádávat. Pojďte se ponořit do jedinečné barevné imaginace Martina Salajky.

Ve středu 8. listopadu v 17 hodin zveme na vernisáž výstavy.

V sobotu 25. listopadu 13–16 hodin zveme na dílnu Kniha v domě – Dům v knize. Domy stejně jako knihy jsou plné příběhů. Přijďte si vyrobit domeček a zaplnit ho vlastním příběhem. Dílnu povede Lucie Mrázová. Na dílnu se nemusíte dopředu hlásit, zaplatíte pouze vstup na výstavu 40/20 Kč.

V sobotu 9. prosince 13–16 hodin zveme na dílnu Hlava v knize. V lidských tvářích se dá číst jako v knize. Přijďte si vyrobit leporelo z hlaviček s roztodivnými obličeji. Dílnu povede Lucie Mrázová. Na dílnu se nemusíte dopředu hlásit, zaplatíte pouze vstup na výstavu 40/20 Kč.

Otevírací doba o svátcích: 24.–26. 12. 2023 zavřeno, 1. 1. 2024 zavřeno